Zabezpieczenia antykorozyjne

Profesjonalna ochrona antykorozyjna

Korozja to zanieczyszczenie metalu przez reakcje chemiczne lub elektrochemiczne z otoczeniem. 

Firma City-Light wyznaje zasadę zachowania wartości, poprzez wykorzystanie jedynie sprawdzonej i profesjonalnej ochrony antykorozyjnej. Odpowiedni okres ochrony oraz możliwość uzyskania wymaganej gwarancji są bezpośrednio związane z odpowiednio dobranym systemem malarskim. W tej kwestii firma City-Light jest ekspertem, poprzez współpracę z branżowymi liderami jakości z 40 letnim doświadczeniem opracowywania najlepszych farb proszkowych na świecie.

korozja-baner-454-432.png

Słupy oświetleniowe

Słupy oświetleniowe produkowane przez nas cechują się najwyższą jakością zabezpieczenia antykorozyjnego i dekoracyjnego, wykazują doskonałą odporność na chemikalia i mają najwyższe właściwości mechaniczne, czego dowodem jest możliwość uzyskania gwarancji 20 letniej w klasie ochrony C5M/I, czyli bardzo korozyjnym i zasolonym środowisku.

anticorrosion-img-1.jpg

Malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe to technologia, która pozwala na elastyczny dobór systemu malarskiego, adekwatnego do potrzeb klienta.

Projektujemy zarówno ekonomiczne choć trwałe systemy dla potrzeb niskokorozyjnego środowiska jak i specjalistyczne konfiguracje powłok antykorozyjnych dla bardzo silnego obciążenia korozyjnego. Poprzez ciągły rozwój i mozolną pracę inspektorów powłok lakierniczych z certyfikatem DIN, zarówno wachlarz rozwiązań dekoracyjnych jak i antykorozyjnych cały czas wzrasta w siłę.

anticorrosion-img-2.jpg