Projektowanie

Nowy standard jakości infrastruktury w Polsce

City-Light to firma, która w swych najwyższych wartościach buduje nowy standard jakości infrastruktury w Polsce. W drugiej linii zajmuje się projektowaniem unikatowych konstrukcji, zarówno w zakresie designu, jak i jakości zabezpieczenia. 
Dla nas najważniejsze jest to, żeby nasze polskie miasta nie miały się czego wstydzić, na tle Europy Zachodniej. Właśnie dlatego, zależy nam na zapewnieniu konkretnego poziomu jakości produkcji i warunków gwarancji. Zależy nam tylko na budowaniu rynkowej jakości i w związku z tym – konkurowania jakością. Poniżej prezentujemy Państwu przykładową specyfikację techniczną – zbiór jakościowych wymagań, które spowodują, że każdy projekt będzie nie tylko udany jakościowo, ale i trwały, który spowoduje, że w końcu skończymy z mizerną jakością.

projektowanie.jpg

Jakościowa specyfikacja techniczna do projektowania i wymagania jakości dla wybranych standardów zabezpieczenia antykorozyjnego

Gwarancja SILVER 5 lat

Słupy stalowe okrągłe cynkowane ogniowo, spawane laserowo/plazmowo materiałem rodzimym (szew wzdłużny niewidoczny), stożkowe. 

Wymagana technologia malowania proszkowego z podkładem zabezpieczającym- powłoka lakiernicza przeznaczona do użytkowania w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 – potwierdzone certyfikatem producenta proszku. Dopuszcza się zastosowanie proszku w klasie nie niższej niż QUALICOAT 2. 

Przygotowanie powierzchni przed cynkowaniem ogniowym- obróbka strumieniowo-ścierna, klasa Sa21/2 wg. PN-EN ISO 8501-1. Obróbka mechaniczna przed malowaniem, po ocynkowaniu ogniowym - korundowanie.

Gwarancja- 5 lat w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944. Dopuszczalne skorodowanie w okresie gwarancji nie większe niż Ri1 wg. PN-EN ISO 8501.

Bezpieczeństwo bierne- zgodnie z normą PN-EN 12767– klasa „0”.

specs-img-1.jpg

Gwarancja GOLD 10 lat

Słupy stalowe okrągłe cynkowane ogniowo, spawane laserowo/plazmowo materiałem rodzimym (szew wzdłużny niewidoczny), stożkowe. 

Wymagana technologia malowania proszkowego z podkładem zabezpieczającym- powłoka lakiernicza przeznaczona do użytkowania w klasie korozyjności C5 zgodnie 
z normą PN-EN ISO 12944- potwierdzone certyfikatem producenta proszku. Dopuszcza się zastosowanie proszku
 w klasie nie niższej niż QUALICOAT 2. 

Przygotowanie powierzchni przed cynkowaniem ogniowym- obróbka strumieniowo-ścierna, klasa Sa21/2 wg. PN-EN ISO 8501-1. Obróbka mechaniczna przed malowaniem,
 po ocynkowaniu ogniowym - korundowanie. 

Dodatkowe zabezpieczenie dolnej części słupa poprzez dodatkową powłokę antykorozyjną, ANTY-PLAKAT z aprobatą IBDiM do wysokości min 2,5m nad ziemią – odporną na działanie czynników mechanicznych i chemicznych w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944.

Gwarancja- 10 lat w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą 
PN-EN ISO 12944. Dopuszczalne skorodowanie w okresie gwarancji nie większe niż Ri1 wg. PN-EN ISO 8501.

Bezpieczeństwo bierne- zgodnie z normą PN-EN 12767 – klasa „0”

specs-img-2.jpg

Gwarancja PREMIUM 10 lat

Słupy stalowe okrągłe cynkowane ogniowo, spawane laserowo/plazmowo materiałem rodzimym (szew wzdłużny niewidoczny), stożkowe. 

Wymagana technologia malowania proszkowego z podkładem zabezpieczającym- powłoka lakiernicza przeznaczona do użytkowania w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944- potwierdzone certyfikatem producenta proszku. Dopuszcza się zastosowanie proszku w klasie nie niższej nziż QUALICOAT 2. 

Przygotowanie powierzchni przed cynkowaniem ogniowym- obróbka strumieniowo-ścierna, klasa Sa21/2 wg. PN-EN ISO 8501-1. Obróbka mechaniczna przed malowaniem, po ocynkowaniu ogniowym - korundowanie. Dodatkowe zabezpieczenie dolnej części słupa poprzez dodatkową powłokę antykorozyjną, ANTY-PLAKAT 
z aprobatą IBDiM do wysokości min 2,5m nad ziemią – odporną na działanie czynników mechanicznych i chemicznych w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944.

Gwarancja- 10 lat w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą 
PN-EN ISO 12944. Dopuszczalne skorodowanie w okresie gwarancji nie większe niż Ri1 wg. PN-EN ISO 8501.

Bezpieczeństwo bierne- zgodnie z normą PN-EN 12767 – klasa „0”.

Czyszczenie- Producent słupów zapewnia jednokrotne czyszczenie słupów w ciągu roku. Inwestor jest zwolniony 
z gwarancyjnych przeglądów rocznych. Producent obliguje się również do corocznej naprawy uszkodzonej mechanicznie powłoki malarskiej – w okresie gwarancji.

specs-img-3.jpg

Gwarancja EXTREME 20 lat

Słupy stalowe okrągłe cynkowane ogniowo, spawane laserowo/plazmowo materiałem rodzimym (szew wzdłużny niewidoczny), stożkowe. 

Wymagana technologia malowania proszkowego z podkładem zabezpieczającym- powłoka lakiernicza przeznaczona do użytkowania w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944– potwierdzone certyfikatem producenta proszku. Dopuszcza się zastosowanie proszku w klasie nie niższej niż QUALICOAT 2. 

Przygotowanie powierzchni przed cynkowaniem ogniowym- obróbka strumieniowo-ścierna, klasa Sa21/2 wg. PN-EN ISO 8501-1. Obróbka mechaniczna przed malowaniem, po ocynkowaniu ogniowym - korundowanie. Dodatkowe zabezpieczenie dolnej części słupa poprzez dodatkową powłokę antykorozyjną, ANTY-PLAKAT z aprobatą IBDiM do wysokości min 2,5m nad ziemią – odporną na działanie czynników mechanicznych i chemicznych w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944.

Gwarancja- 10 lat w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą 
PN-EN ISO 12944. Dopuszczalne skorodowanie w okresie gwarancji nie większe niż Ri1 wg. PN-EN ISO 8501.

Bezpieczeństwo bierne- zgodnie z normą PN-EN 12767 – klasa „0”

Czyszczenie- Producent słupów zapewnia jednokrotne czyszczenie słupów w ciągu roku. Inwestor jest zwolniony z gwarancyjnych przeglądów rocznych. Producent obliguje się również do corocznej naprawy uszkodzonej mechanicznie powłoki malarskiej – w okresie gwarancji. Po okresie 10 lat od sprzedaży, producent dokonuje generalnego przeglądu konstrukcji i jeżeli konstrukcja tego wymaga dokonuje jej pełnej renowacji na swój koszt, przedłużając okres gwarancji do 20 lat, jednocześnie Inwestor w pozostałych 10 latach zachowuje warunki zabezpieczania PREMIUM 10.

specs-img-4.jpg