Proste stożkowe Arc

Proste stożkowe Arc

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
arc-gal-0.jpg
arc-gal-1.jpg
arc-gal-2.jpg
arc-gal-3.jpg
Dostępne warianty
arc-03.png
arc-02.png
arc-01.png