Gięte stożkowe Carta

Gięte stożkowe Carta

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
carta-1.jpg
Dostępne warianty
Carta-0.png
Carta-1.png
Carta-2.png
Carta-3.png
Carta-4.png