Retro Claret

Retro Claret

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
claret-3.jpg
claret-4.jpg
claret-2.jpg
claret-1.jpg
Dostępne warianty
claret-01.png
claret-02.png
claret-03.png