Retro Doros

Retro Doros

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
doros-3.jpg
doros-1.jpg
doros-2.jpg
doros-4.jpg
Dostępne warianty
doros_01.png
doros_02.png
doros_03.png