Retro Dresco

Retro Dresco

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
dresco-4.jpg
dresco-1.jpg
dresco-3.jpg
dresco-2.jpg
Dostępne warianty
dresco_01.png
dresco_02.png
dresco_03.png