Retro Esme

Retro Esme

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
esme-3.jpg
esme-2.jpg
esme-4.jpg
esme-1.jpg
Dostępne warianty
esme_01.png
esme_02.png
esme_03.png