Retro Felo

Retro Felo

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
felo-03.jpg
felo-02.jpg
felo-01.jpg
Dostępne warianty
felo-04.jpg
felo-05.jpg
felo-06.jpg