Retro Herra

Retro Herra

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
herra-2.jpg
herra-3.jpg
herra-4.jpg
herra-1.jpg
Dostępne warianty
herra_02.png
herra_01.png
herra_03.png