Retro Morow

Retro Morow

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
morow-7.jpg
morow-4.jpg
morow-6.jpg
morow-5.jpg
morow-2.jpg
morow-3.jpg
morow-1.jpg
Dostępne warianty
morow_01.png
morow_02.png
morow_03.png