Retro Omar

Retro Omar

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
omar-3.jpg
omar-4.jpg
omar-1.jpg
omar-2.jpg
Dostępne warianty
omar_01.png
omar_02.png
omar_03.png