Retro Omena

Retro Omena

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
omena-1.jpg
omena-4.jpg
omena-3.jpg
omena-2.jpg
Dostępne warianty
omena_01.png
omena_02.png
omena_03.png