Retro Revia

Retro Revia

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
revia-2.jpg
revia-1.jpg
Dostępne warianty
revia-0.png
revia-1.png
revia-2.png
revia-3.png
revia-4.png