Modern Rotus

Modern Rotus

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
rotus-3.jpg
Dostępne warianty
Rotus-0.png
Rotus-1.png
Rotus-2.png
Rotus-3.png
Rotus-4.png