Modern Telun

Modern Telun

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
telun-4.jpg
telun-3.jpg
telun-2.jpg
Dostępne warianty
Telun-0.png
Telun-1.png
Telun-2.png
Telun-3.png