Retro Lenton

Retro Lenton

Standardy zabezpieczenia antykorozyjnego

Cechy główne

  • Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461
  • Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5
  • Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej
  • Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767
  • Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light
lenton-2.jpg
lenton-4.jpg
lenton-3.jpg
lenton-5.jpg
lenton-1.jpg
Dostępne warianty
lenton-0.png
lenton-1.png
lenton-2.png
lenton-3.png